سامانه پیام کوتاه | پنل اس ام اس | سامانه پیامک

تعرفه خرید پیامک

پنل حرفه ای
میزان خرید اعتبار تعرفه هر پاکت
۰ تا ۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۴۹ ریال
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۴۲ ریال
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۳۸ ریال
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۳۶ ریال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۴۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۳۵ ریال
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ به بالاتماس
پنل پایه
میزان خرید اعتبار تعرفه هر پاکت
۱ تا ۴,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۵۹ ریال
۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۴۹ ریال
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۴۰ ریال
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۳۸ ریال
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۳۶ ریال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۴۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۳۵ ریال
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ به بالاتماس
پنل ویژه
میزان خرید اعتبار تعرفه هر پاکت
۰ تا ۱۴۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۳۲ ریال
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ به بالاتماس
پنل تجاری
میزان خرید اعتبار تعرفه هر پاکت
۰ تا ۳۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۳۹ ریال
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۳۶ ریال
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۳۴ ریال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۴۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۳۲ ریال
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ به بالاتماس

چند نکته مهم:

 هر پاكت معادل هزينه ارسال يك صفحه پيامك فارسي (۷۰ کاراکتر) است.

 هزینه هر صفحه پیامک انگلیسی ۲/۴ برابر پیامک فارسی می باشد.

 دریافت پیامک رایگان است.

مالیات ۹ درصد بر ارزش افزوده روی قیمت های فوق محاسبه و اخذ می گردد.

 مبلغ ۱۰ ریال تبصره ۱۹ مجلس شورای اسلامی به تعرفه های فوق افزوده خواهد شد.