سامانه پیام کوتاه | پنل اس ام اس | سامانه پیامک

تعرفه خرید پیامک

پنل حرفه ای
میزان خرید اعتبار تعرفه هر پاکت
۰ تا ۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۳۹ ریال
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۳۲ ریال
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۲۶ ریال
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۲۴ ریال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۴۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۲۲ ریال
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ به بالاتماس
پنل پایه
میزان خرید اعتبار تعرفه هر پاکت
۱ تا ۴,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۴۹ ریال
۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۳۹ ریال
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۳۲ ریال
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۲۶ ریال
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۲۴ ریال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۴۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۲۲ ریال
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ به بالاتماس
پنل ویژه
میزان خرید اعتبار تعرفه هر پاکت
۰ تا ۱۴۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۲۲ ریال
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ به بالاتماس
پنل تجاری
میزان خرید اعتبار تعرفه هر پاکت
۰ تا ۳۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۲۹ ریال
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۲۶ ریال
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۲۴ ریال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۴۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۲۲ ریال
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ به بالاتماس

چند نکته مهم:

icon-angle-left هر پاكت معادل هزينه ارسال يك صفحه پيامك فارسي (۷۰ کاراکتر) است.

icon-angle-left هزینه هر صفحه پیامک انگلیسی ۲/۴ برابر پیامک فارسی می باشد.

icon-angle-left دریافت پیامک رایگان است.

icon-angle-left ۹% مالیات بر ارزش افزوده روی قیمت های فوق محاسبه و اخذ می گردد.